5. Entry Test

NRCB Entry Test

ОНЛАЙН СЕРТИФИЦИРАН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДИГИТАЛНИ ПРИОБЩАВАЩИ ОБУЧИТЕЛИ  ВХОДЕН ТЕСТ!

Добре дошли във Входния тест на он-лайн сертифицирания курс за обучение за дигитални  включващи обучители! Този въпросник има за цел да разбере нивото на вашите знания и опит, свързани с темите, които ще бъдат разгледани по време на курса. Резултатите ще позволят на преподавателите да адаптират съдържанието към вашите реални нужди и да направят курса възможно най-приспособим към вашите нужди от обучение.

Затова ви молим да попълните внимателно въпросника и в случай на несигурност да не се консултирате с външни източници.

Благодарим ви за вашия принос!

1 / 23

NRCB Entry Test
Name and Surname:

2 / 23

1- За предизвикателствата, с които се сблъскват обучителите при подходите за приобщаващо обучение, маркирайте неправилната алтернатива:

3 / 23

2- Кой от следните елементи относно ползите от дигиталното обучение е неправилно посочен:

4 / 23

3- Кой от следните симптоми не се проявява при загуба на слуха?

5 / 23

4- Какъв е правилният начин за предоставяне на знания на хората с увредено зрение?

6 / 23

5- Кои са основните пречки, които възпрепятстват пълноценното включване на глухите хора в обществото?

7 / 23

6- Колко жестомимични езика съществуват в света?

8 / 23

7- По отношение на групи обучаеми, в които има хора със зрителни и слухови увреждания, кой от следните подходи трябва да се счита за правилен?

9 / 23

8- По отношение на групи обучаеми, в които има хора със зрителни и слухови увреждания, кой от следните подходи трябва да се счита за правилен?

10 / 23

9- По отношение на групи обучаеми, в които има хора със зрителни и слухови увреждания, кой от следните подходи трябва да се счита за правилен?

11 / 23

10- Кое от следните твърдения не е вярно относно онлайн обучението за учащи със зрителни увреждания?

12 / 23

11- Кои от следните факти не могат да информират учителя за зрителното увреждане на ученика?

13 / 23

12- Кое от следните решения може да бъде прието от обучителите, за да се решат непредвидените трудности на обучаемите със сензорни увреждания?

14 / 23

13- Кое от следните решения може да бъде прието от обучителите за решаване на неочакваните трудности на обучаемите със сензорни увреждания?

15 / 23

14- Кое от следните решения може да бъде прието от обучителите за преодоляване на трудностите на обучаемите със сензорни увреждания?

16 / 23

15- Коя от следните функции не се изпълнява от екранния четец?

17 / 23

16- Когато създавате PPT за ученици със слабо зрение, внимателно разгледайте следните неща (изключете неподходящото):   

18 / 23

17- Кое от следните твърдения, отнасящи се до хората със сензорни увреждания, не присъства в Европейската стратегия за хората с увреждания? :

19 / 23

18- В сериозните игри можем да открием някои основни елементи, които допринасят както за забавлението, така и за ефективността на обучението; кои от следните елементи бихте изключили:

20 / 23

19- Кое от следните твърдения е за предпочитане по отношение на взаимоотношенията при приобщаващия подход за управление на класната стая:

21 / 23

20- Кое от следните твърдения е вярно за методологията на приобщаващото обучение:  

22 / 23

21- Кое от следните твърдения е вярно за сътрудничеството със специалисти:

23 / 23

22- Правилно ли е да се прилагат инструменти за оценка на хора със сензорни увреждания?

Your score is

The average score is 59%

0%

co-funded by european union

Disclaimer

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Licensed under Creative Commons

by nc sa logo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution – NonCommercial – Sharealike 4.0 International License.