5. Final Test

NRCB Final Test

ОНЛАЙН СЕРТИФИЦИРАН КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ПО ДИГИТАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ ФИНАЛЕН ТЕСТ

Добре дошли на финалния тест от асинхронната част на ON-LINE сертифициран курс за обучение за дигитални обучители за включващо обучение.

Целта на този въпросник е да оцени нивото на вашето обучение и информираност във връзка с разгледаните теми. Затова ви молим да попълните внимателно въпросника и в случай на несигурност да не се консултирате с външни източници.

Убедени сме, че ще приложите всички придобити знания.

Успех при решаването на теста!

1 / 21

NRCB Final Test
Name and Surname:

2 / 21

1- За да се избегне разпространяването на информация, всички ученици, включително тези със зрителни и слухови увреждания, трябва да използват един метод за взаимодействие и споделяне, а именно смартфона.

3 / 21

2- Кое от следните действия е препоръчително за подготовка на включваща видеоконференция?

4 / 21

3- Когато проектирате достъпно съдържание за потребители на екранни четци, информацията трябва да се предоставя изключително чрез снимки и видеоклипове.

5 / 21

4- За кого трябва да прилагаме "Използвайте описателни текстове за връзки и заглавия", когато проектираме достъпно съдържание?

6 / 21

5- Според интервюто, насочено към работещи и безработни лица със сензорни увреждания, какъв метод на обучение предпочитат най-много участниците в онлайн курс за обучение? 

7 / 21

6- Оценяването на ученето изисква гъвкави начини, методи, материали и т.н. за учениците, за да се сведат до минимум бариерите и да се увеличат максимално възможностите за учене.

8 / 21

7- Коя от следните практики НЕ се препоръчва при проектиране за потребители със слухови проблеми?

9 / 21

8- Кое е важното действие, което трябва да се предприеме при подготовката на сесиите за оценяване на знанията, за да се осигури достъпност за учениците?

10 / 21

9- Коя от следните практики се препоръчва при подготовка на урок за потребители със слухови проблеми?

11 / 21

10- Според интервюто, насочено към работници и безработни лица със сензорни увреждания, по време на онлайн курс за обучение, кой инструмент са използвали повечето участници?

12 / 21

11- Какво трябва да се направи, за да се подпомогнат хората със сензорни увреждания при изпълнението на тренировките?

13 / 21

12- Според интервюто, насочено към работници и безработни със сензорни увреждания, какво трябва да мотивира един приобщаващ онлайн обучител?

14 / 21

13- Какви методи използва идеалният обучител за хора със зрителни увреждания, както беше споменато в интервюто?

15 / 21

14- Какви са най-добрите практики за управление на serious game?

16 / 21

15- Какво използва идеалният обучител за хора с увреден слух, както беше споменато в интервюто?

17 / 21

16- Коя от следните практики се препоръчва при подготовка на урок за потребители на екранни четци?

18 / 21

17- Какво трябва да се има предвид за учениците с увреден слух?

19 / 21

18- Коя от следните практики се препоръчва при подготовка на урок за потребители със зрителни увреждания?

20 / 21

19- Според интервюто, насочено към работници и безработни със сензорни увреждания, какъв вид учебни материали предпочитат повечето участници в онлайн обучението?

21 / 21

20- Кои са най-важните характеристики, които трябва да притежава един обучител за онлайн обучение, според интервюто, насочено към работници и безработни със сензорни увреждания?

Your score is

The average score is 75%

0%

co-funded by european union

Disclaimer

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Licensed under Creative Commons

by nc sa logo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution – NonCommercial – Sharealike 4.0 International License.